Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY VOUCHERÓW NA PLATFORMIE ORZO.SHOPLO.COM

(dalej „Regulamin”)

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedaż dotyczy produktów prezentowanych w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.orzo.shoplo.com („Produkt”).
 2. Sprzedaż produktów prowadzona jest na platformie internetowej Shoplo.com – www.orzo.shoplo.com („Platforma”).
 3. Za Produkt odpowiada 707 Restaurants Sp. z o.o. S.K. w Warszawie przy Placu Konstytucji 6/59 00-550, NIP: 7962978876 („Sprzedający”).
 4. Sprzedaż trwa w dniach od 05 lutego 2019 aż do wyczerpania zapasów magazynowych produktu.
 5. Klient może składać zamówienia na Platformie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, chyba że nastąpią przerwy w możliwości składania zamówień, o czym Sprzedający poinformuje klientów.
 6. Przy składaniu zamówienia klient wypełnia formularz zamówienia, w którym podaje zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe oraz adresowe niezbędne do realizacji zamówienia.
 7. Sposób płatności za zamówienie ograniczony jest do płatności elektronicznej wykonywanej z góry za pośrednictwem systemu płatności PayU, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, którego regulamin świadczenia dostępny jest pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości Produktów zamawianych w sprzedaży.
 9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do chwili potwierdzenia zakupu Produktu na Platformie.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu sprzedaży Produktu.

2

WYSYŁKA

 1. Produkt zostanie przesłana po dniu od zakupu produktu za pośrednictwem Platformy.. Czas dostawy wynosi 1-2 dni.
 2. Wysyłki są realizowane drogą e-mailową na wskazany przez w formularzu adres korespondencyjny - ustalania indywidualne po skontaktowaniu się ze Sprzedającym pod adresem e-mail: konstytucji@orzo.pl.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Klienta w zamówieniu.

4. Sprzedający nie ma obowiązku fakturowania sprzedaży dlatego celem otrzymania faktury VAT należy skontaktować się ze Sprzedającym pod adresem e-mail: konstytucji@orzo.pl

3

DANE OSOBOWE

 1. W celu dokonania zakupu Produktu na Platformie wymagane jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja Polityki Prywatności i zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. Każdy klient, który wypełnił formularz zamówienia, ma zapewniony dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Klient może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej autoryzacji.
 3. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe niezbędne są wyłącznie do wysłania zamówionego Produktu oraz ewentualnego wystawienia faktury VAT.
 4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do chwili zapłaty za zamówiony Produkt.
 5. Zmiany w danych osobowych są możliwe poprzez wysłanie wiadomości na adres konstytucji@orzo.pl (w temacie wpisując „zmiana danych osobowych”).
 6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją i zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem.

4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji jego postanowień.
 2. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

5

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2019r.

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów